Vannverk

VANNVERK

 • vestmannaey

Verkís kan tilby tjenester for prosjektering av vannverk med medarbeidere som har store kunnskaper og lang erfaring på dette området. 

Firmaets medarbeidere har erfaring med geologisk leting etter drikkevann, utbygging av vannkilder og prosjektering av vannverk. Det er viktig at vannet kommer rent til forbrukerne, og derfor er det nødvendig å gjøre seg flid ved byggingen av vannverk. Mange steder på Island har man tilgang på mye og godt drikkevann; rent grunnvann kommer nemlig ut fra lava og grushauger. Andre steder er grunnvannet ikke like tilgjengelig, og da er det nødvendig å samle det sammen fra mange vannkilder eller ta overflatevann fra nærliggende vann eller vassdrag. Firmaet har god erfaring med behandling av overflatevann slik at det blir drikkelig og oppfyller kravene til kvalitet. Det dreier seg om bunnfelling av sedimenter i bassenger, filtrering av vann og deretter stråling med UV-lys.

I Verkís bruker vi dataprogrammer til å analysere og prosjektere kompliserte ledningsanlegg og effektive rørsystemer, både for stabil og ustabil gjennomstrømming.

Forskjellige oppgaver av lignende type, men av mindre omfang, er ledningsanlegg i bygninger, f.eks. sprinkleranlegg.  Verkís kan også tilby sine kunder målinger av trykk og kapasitet i brannhydranter. Vi benytter oss av registrerende strøm- og trykkmålere som kan måle over kortere eller lengre tidsrom.

Sigurður Grétar Sigmarsson

 • Sigurður Grétar Sigmarsson
 • Water Resources Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • sgrs@verkis.is

Vala_jonsdottir_h3-

 • Vala Jónsdóttir
 • Environmental Engineer
 • Field: Infrastructure

 • vj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektledelse og effektivitetsanalyser
 • Kostnads- og driftsplaner
 • Prosjektering av alle komponenter i ledningsanlegg
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale
 • Byggekontroll og oppsyn med borene
 • Igangsettelser og testinger