Snøsmelting

SNØSMELTING

  • snjobraedsla

Verkís ligger i teten blant de foretak som har spesialisert seg på energiutnyttelse av geotermisk varme, og firmaet sitter inne med stor kunnskap om og lang erfaring i prosjektering av snøsmeltingsanlegg. 

Utnyttelse av geotermisk varme til oppvarming av boliger, er ingen steder så vanlig som på Island. Etter at det geotermiske vannet er blitt brukt til oppvarming, blir det oftere enn ikke brukt til å smelte snø.

Firmaets medarbeidere har i mange år prosjektert store snøsmeltingsanlegg for Reykjavík kommune og andre kommuner, samt mindre anlegg på plasser og gangstier rundt bygninger av alle størrelser og typer. Firmaet har også foretatt undersøkelser og prosjektert utbedringer av eldre snøsmeltingsanlegg for å øke energiutnyttelsen og effekten i dem.

Sigurður Grétar Sigmarsson

  • Sigurður Grétar Sigmarsson
  • Water Resources Engineer / Marketing manager
  • Field: Infrastructure

  • sgrs@verkis.is

Andri_aegisson_h3-

Tjenester

  • Prosjektledelse og effektivitetsanalyser
  • Kostnads- og driftsplaner
  • Evalueringer, utbedringer, prosjektering og anbudsmateriale
  • Byggekontroll, igangsettelser og testinger