Fjernvarmeverk

FJERN­VARMEVERK

 • Hitaveita

Verkís besitter mye kunnskap om fjernvarmeanlegg, har mange års erfaring på dette området og har prosjektert de fleste fjernvarmeanlegg på Island.

Firmaet tilbyr totalløsninger for planlegging, prosjektering og byggekontroll enten det dreier seg om nye fjernvarmeverk, endringer eller oppgradering av eldre verk eller av enkeltstående deler av dem.

Ved Verkís er det blitt utviklet arbeidsprosesser for prosjektering av fjernvarmeverk som skal trygge sikre og rasjonelle løsninger. Firmaet har til rådighet en spesialisert og kraftig programvare som analyserer kompliserte lednings- og røranlegg.

Sigurður Grétar Sigmarsson

 • Sigurður Grétar Sigmarsson
 • Water Resources Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • sgrs@verkis.is

Thorleikur-H3-

 • Þorleikur Jóhannesson
 • Mechanical Engineer / Marketing manager

 • Field : Energy

 • tj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektledelse og effektivitetsundersøkelser
 • Planlegging
 • Kostnads- og driftsplaner
 • Prosjektering og materialkjøp
 • Byggekontroll
 • Igangsettelse og testinger