Avløpsanlegg

AVLØPSANLEGG

  • hraunavik

Verkís kan tilby varierte tjenester i tilknytning til avløpsanlegg og rensestasjoner, både når det gjelder prosjektering av nye anlegg og analyse og undersøkelse av eldre anlegg. 

Firmaet rår over rådgivere med lang erfaring i prosjektering av pumpe- og rensestasjoner for avløpsanlegg, vannføringsmålinger i avløpsanlegg, rapportskriving og prøvetaking i kloakkrensestasjoner.

Det er viktig at avløpsanlegg blir prosjektert med grunnlag i grundig gjennomtenkte premisser. Utførelsene skal være driftsmessig rasjonelle og oppfylle de krav som i henhold til lov og forskrifter gjelder for slike anlegg.  

Med den økte vekt på miljøspørsmål som vi har hatt de siste årene, har kravene om rensing av avløp økt. For å oppfylle forskriftene må rensestasjonene være så høyt utviklet teknisk at avløpet renses på en tilfredsstillende måte, og at mottaket av forurensning er innenfor de grensene som er fastsatt.

Med dette i tankene utnytter Verkís den spesialisering og erfaring som firmaets teknikere har, og firmaets måleinstrumenter og spesialiserte programvare ved prosjektering av nye avløpsanlegg og ved analyse av eldre anlegg.

Tjenester

  • Prosjektledelse og effektivitetsundersøkelser
  • Kostnads- og driftsplaner
  • Undersøkelser og miljøkonsekvensanalyser
  • Anbudsmateriale, målinger og oppfølging
  • Prosjektkontroll, vedlikehold og kostnader