Avløpsanlegg

AVLØPSANLEGG

 • hraunavik

Verkís kan tilby varierte tjenester i tilknytning til avløpsanlegg og rensestasjoner, både når det gjelder prosjektering av nye anlegg og analyse og undersøkelse av eldre anlegg. 

Firmaet rår over rådgivere med lang erfaring i prosjektering av pumpe- og rensestasjoner for avløpsanlegg, vannføringsmålinger i avløpsanlegg, rapportskriving og prøvetaking i kloakkrensestasjoner.

Det er viktig at avløpsanlegg blir prosjektert med grunnlag i grundig gjennomtenkte premisser. Utførelsene skal være driftsmessig rasjonelle og oppfylle de krav som i henhold til lov og forskrifter gjelder for slike anlegg.  

Med den økte vekt på miljøspørsmål som vi har hatt de siste årene, har kravene om rensing av avløp økt. For å oppfylle forskriftene må rensestasjonene være så høyt utviklet teknisk at avløpet renses på en tilfredsstillende måte, og at mottaket av forurensning er innenfor de grensene som er fastsatt.

Med dette i tankene utnytter Verkís den spesialisering og erfaring som firmaets teknikere har, og firmaets måleinstrumenter og spesialiserte programvare ved prosjektering av nye avløpsanlegg og ved analyse av eldre anlegg.

Sigurður Grétar Sigmarsson

 • Sigurður Grétar Sigmarsson
 • Water Resources Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • sgrs@verkis.is

Birgir_tomas_arnar_h3-

 • Birgir Tómas Arnar
 • Civil Engineer
 • Field: Infrastructure

 • bta@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektledelse og effektivitetsundersøkelser
 • Kostnads- og driftsplaner
 • Undersøkelser og miljøkonsekvensanalyser
 • Anbudsmateriale, målinger og oppfølging
 • Prosjektkontroll, vedlikehold og kostnader