Tunneler

TUNNELER

 • Norðfjarðargöng

Verkís kan tilby tjenester knyttet til prosjektering og kontroll av alle områder innenfor tunnelbygging både på Island og i andre land.

Firmaet har vært involvert i prosjektering av de fleste veitunneler på Island og hatt ansvaret for betonganlegget ved tunneloverbygg og tekniske rom i tunnelene og ved overbyggene. I tillegg har vi hatt oppsyn med koordinering og oppsummering av anbudsmaterialet og utgivelsen av det.

Mange steder på Island ligger veiene ved steile fjell eller i bratte fjellsider, og i slike områder har det ofte vært problemer med samferdselen. Økende trafikk og voksende krav om bedre samferdsel og økt trafikksikkerhet er hovedårsaken til at det bygges tunneler der det høver seg slik.

Siden Hvalfjörður-tunnelen ble bygd 1996 – 1998 har Verkís vært involvert i byggingen av nesten alle veitunneler på Island.

Guðmundur Jónsson

 • Guðmundur Jónsson
 • Civil Engineer / Group Leader
 • Field: Infrastructure

 • gj@verkis.is

Grétar Páll Jónsson

 • Grétar Páll Jónsson
 • Civil Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • gpj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektering av betonganlegg i tunneler
 • Prosjektering av støttevegger
 • Prosjektering av snøskredvoller
 • Byggekontroll
 • Geotekniske undersøkelser
 • Prosjektledelse