Trafikkteknikk

TRAFIKK­TEKNIKK

 • forgangsakreinar

Verkís yter varierte tjenester og rådgivning på de områder som dreier seg om trafikk, og har vært beskjeftiget med forskjellige slags prosjekter for både det offentlige og for foretak og privatpersoner.  

Firmaet har utført forskjellige oppdrag i tilknytning til trafikk- og regionalplanlegging, trafikksikkerhet, utarbeidet instruksjoner for fartsreduserende tiltak på riksveier i tettbygde strøk og gitt totaltjenester på dette området. Likeledes forskjellige oppdrag i tilknytning til trafikkundersøkelser, trafikkprognoser og trafikktelling.

Verkís kan tilby totaltjenester i tilknytning til undersøkelser av kommuners trafikksystemer, og kan tilby tjenester for prosjektering av riksveier i de tilfeller der riksveiene går gjennom tettbygde strøk. Det dreier seg om en metode som er blitt brukt for å øke trafikksikkerheten og til å redusere den innvirkning trafikken har på miljøet. Ulykkes materiale og merkinger blir gjennomgått, og det blir gitt råd om hvordan systemet kan forbedres. I den hensikt å redusere trafikkhastigheten, redusere antall trafikkuhell, begrense støyen, gjøre det lettere for fotgjengere å komme seg over veien, redusere de myke trafikantenes frykt, og gjøre veiens omgivelser penere.

Guðmundur Jónsson

 • Guðmundur Jónsson
 • Civil Engineer / Group Leader
 • Field: Infrastructure

 • gj@verkis.is

Grétar Páll Jónsson

 • Grétar Páll Jónsson
 • Civil Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • gpj@verkis.is

Tjenester

 • Råd om drift og vedlikehold av veianlegg
 • Evaluering av kommuners trafikksystem
 • Prosjektering av riksveier der de går gjennom tettbygd strøk
 • Trafikkprognoser, trafikkundersøkelser og trafikktellinger