Trafikkstøy

TRAFIKKSTØY

 • hljoddempun

Verkís yter rådgivning i tilknytning til støy og akustisk prosjektering; likeledes rådgivning i forbindelse med kartlegging av støy med målinger og beregninger. Her kan det blant annet nevnes at trafikkstøy er en viktig faktor i prosjektering av gateanlegg, og når det skal bygges i nærheten av trafikkerte gater.

Ved evaluering av trafikkstøy blir det enten foretatt direkte målinger, eller støyen blir beregnet i en tredimensjonal datamodell. Utviklingen av en beregningsmodell for trafikkstøy i samarbeid med alle de nordiske land, startet sent i 1970-årene. Programvare som f.eks. SoundPLAN Noise og NovaPOINT Støy bygger på denne modellen og i den kan man beregne lydnivået på trafikk med stor nøyaktighet. 

Det som må til for å kunne beregne lydnivået på trafikk, er kjennskap til trafikkmengde, trafikkhastighet og tungtrafikkens andel. Avstanden fra kilden, omgivelsenes utforming og beliggenheten til bygninger og andre anlegg har innvirkning på demping og refleksjon av lyd, og beregningsmodellen tar utgangspunkt i alle disse faktorene ved beregningen. For eksempel er det mulig å beregne støy fra de veiene som er planlagt bygget eller endret, og likeledes mulig å teste forskjellige mottiltak i prosjekteringsfasen. På den måten er det mulig å gi stat og kommuner råd om oppstilling av faseinndelte mottiltak under hensyntagen til den fremtidige utviklingen av bebyggelse og trafikk.  

Guðmundur Jónsson

 • Guðmundur Jónsson
 • Civil Engineer / Group Leader
 • Field: Infrastructure

 • gj@verkis.is

Arnheidur_bjarnadottir_h3-

 • Arnheiður Bjarnadóttir
 • Acoustics Engineer
 • Field: Buildings

 • gpj@verkis.is

Tjenester

 • Rådgivning om støydemping
 • Utarbeidelse av støykart
 • Simulering av trafikkstøy
 • Støymålinger
 • Vibrasjonsmålinger