Samferdsels­planlegging

PLANLEGGING

 • skipulagsmal

Verkís yter forskjellige tjenester i forbindelse med forberedelse og utarbeidelse av planleggingsplaner.

Det ytes rådgivning for utarbeidelse av premisser, strategisk planlegging, planskisser, og vedtak og behandling av planene i planleggingen. Foretakets rådgivning omfatter alle plannivå: Nasjonal planleggingspolitikk, regionalplan, generalplan (kommuneplan), rammeplan, bydelsplan og reguleringsplan samt endringer av de forannevnte planer. I tillegg arbeider Verkís med andre prosjekter som er knyttet til planleggingsspørsmål, f.eks. miljøkonsekvensanalyser av planene, evaluering av den miljøpåvirkning arbeidene har, evaluering av trafikkplan og av plan- og miljøprosjekter på fredede områder og turiststeder.

Det er viktig at utarbeidelse av planleggingsplaner blir gjort parallelt med miljøkonsekvensanalysen og andre planlegginger, og i noen tilfeller er det fornuftig å integrere den i prosjektering av bygg og anlegg. På den måten er det mulig å bruke planleggingen og miljøkonsekvensanalysen til utarbeidelse av en strategiplan og premisser siden både miljømessige og økonomiske faktorer veier tungt. Slik kan et grundig utarbeidet planleggingsarbeid resultere i økonomisk fortjeneste for prosjektet fordi det kan minimalisere usikkerhetsfaktorene og sikre at den beste løsningen hver gang blir valgt.

Haukur Þór Haraldsson

 • Haukur Þór Haraldsson
 • Biologist / Marketing manager

 • Field: Infrastructure

 • htoh@verkis.is

Erla_byrndis_h3-

 • Erla Bryndís Kristjánsdóttir
 • Landscape Architect / Group Leader
 • Field: Infrastructure

 • ebk@verkis.is

Tjenester

 • Miljøspørsmål og infrastruktur
 • Trafikkprognoser og trafikksikkerhet
 • Bygningsutvikling og bebyggelsesmønster
 • Miljøvennlig bebyggelse og miljøkonsekvensanalyse
 • Planleggings- og verneplaner
 • Kartproduksjon og arealopplysninger