Ledningsanlegg

LEDNINGS­ANLEGG

 • samgonguveitur

Verkís kan tilby omfattende tjenester og rådgivning for prosjektering og planlegging av ledningsanlegg.

Firmaets medarbeidere sitter inne med flere tiårs erfaring når det gjelder ledningsanlegg; det gjelder f.eks. avløpsanlegg, vannverk, behandling av overflatevann og avløp i tilknytning til vei- og gateanlegg. Det kan nevnes prosjektering av ledningsnett, vannføringsberegninger, tilstandsanalyser, vedlikehold av anlegg og målinger. Firmaet har hatt ansvaret for prosjektering av både små og store avløpssystemer i en rekke år, for kommuner, foretak og privatpersoner. Det dreier seg for eksempel om prosjektering av avløpsledninger, rensing av overflatevann, kloakkpumpe- og renseanlegg og utløpsimuleringsmodeller for ledningsnett.

Verkís kan også tilby totaltjenester i forbindelse med analyse av ledningsnett og avløp. I tillegg arbeider vi bevisst med bruken av naturlig rensing av kloakk og overflatevann, noe som vil føre til økt bærekraftighet for anleggene og redusere energi, materialbruk og kostnader for ledningsnett.

Sigurður Grétar Sigmarsson

 • Sigurður Grétar Sigmarsson
 • Water Resources Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • sgrs@verkis.is

Vala_jonsdottir_h3-

 • Vala Jónsdóttir
 • Environmental Engineer
 • Field: Infrastructure

 • vj@verkis.is

Tjenester

 • Regnvanns- og kloakkledninger
 • Trykkledninger og utløpsledninger
 • Sedimentbassenger og flomplaner
 • Simuleringsmodell for ledningsanlegg, tilstandsvurdering og vedlikehold
 • Spesialiserte løsninger for bedrifter
 • Vannføringsmålinger, forurensningsovervåking