Havner

HAVNER

 • Skarfabakki

Verkís kan tilby tjenester for planlegging, undersøkelser og prosjektering av havneanlegg. 

I henhold til lov er planlegging og miljø en permanent del av utbyggingen. Det er viktig å gjøre en skikkelig jobb for å sikre en normal utvikling av prosjektene, og for å hindre at det blir unødvendige forsinkelser i starten av prosjektet.  Ved anleggsarbeider på og ved sjøen er det nødvendig å forsikre seg om at det er gitt tillatelse til både å ta masse og til å tømme masse i sjøen.

Ved prosjektering og planlegging av anlegg ved sjøen, er det nødvendig å ta hensyn til en rekke faktorer som har innvirkning på belastningen og oppbyggingen av anlegget. Prosjektering og planlegging må være i pakt med omgivelsene og naturen, for samspillet mellom anlegg og sjø kan være upålitelig. Det er nødvendig å ha tilgjengelige opplysninger om bølgegang, bølgehøyde og bølgeretning som kan brukes ved beslutningen om hvilken beliggenhet som er den gunstigste for moloer som skal verne kaier, landområder eller bygg og anlegg. Det er nødvendig å gjennomføre utførlige geotekniske undersøkelser og andre ting for å skaffe grunnleggende opplysninger. Likeledes er det nødvendig å ta hensyn til de behov brukerne av kaiene har, og som også omfatter faktorer som størrelsen på fartøyer, dypgangen deres og behovet for tjenester.

Hlif Ísaksdóttir

 • Hlíf Ísaksdóttir
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Infrastructure

 • hli@verkis.is

Egill_vidarsson

 • Egill Viðarsson
 • Structural Engineer / Division Manager

 • Field : Infrastructure

 • egv@verkis.is

Tjenester

 • Havneutbygging og mudring
 • Planlegging og miljø
 • Geoteknikk og prosjektering av ledningsnett
 • Veibygging