Broer og underganger

BROER OG UNDERGANGER

 • Undirgöng

Verkís har i en årrekke ytet rådgivning for trafikkanlegg og ved forberedelse og prosjektering av veier, gangstier, sykkelstier, broer og underganger. 

Med voksende tettbygde strøk og utbedringer av Islands riksveier har prosjekter i gruppen trafikkanlegg i økende grad omfattet prosjektering av planfrie kryss, broer og underganger.  

Verkís kan tilby tjenester på områder knyttet til samferdsel og trafikk. Her dreier det seg bl.a. om trafikkundersøkelser og trafikkprognoser, undersøkelser av hvor effektive de forskjellige trafikkalternativene er, om planprosjektering, og primær- og sluttprosjektering av trafikkanlegg. Likeledes kan firmaet tilby rådgivning for drift og vedlikehold av slike anlegg, og i tillegg utarbeidelse av anbudsmateriale og kontroll av utbygging.

Firmaet er stolt av å ha blant sine medarbeidere ingeniører som har spesialisert seg i prosjektering av trafikkanlegg, og som har erfaring med prosjektering av broer fra Island, Danmark, Sverige og Norge. Ved prosjektering av trafikkanlegg blir det lagt hovedvekt på at anlegget skal være trygt for brukerne, praktisk i utførelse og i forståelse med omgivelsene.  

Guðmundur Jónsson

 • Guðmundur Jónsson
 • Civil Engineer / Group Leader
 • Field: Infrastructure

 • gj@verkis.is

Grétar Páll Jónsson

 • Grétar Páll Jónsson
 • Civil Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • gpj@verkis.is

Tjenester

 • Planprosjektering og tilstandsbefaring
 • Primær- og sluttprosjektering
 • Trafikkundersøkelser og trafikkprognoser
 • Svingningsanalyse av broer, fundamentering og landmåling
 • Undersøkelse av alternativenes lønnsomhet / effektivitet
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale og byggekontroll
 • Rådgivning om drift og vedlikehold