Samferdsel og Infrastruktur

SAMFERDSEL OG infrastruKtur

  • Reykjanesbraut

Verkís kan tilby varierte tjenester for byggere av alle slags bygg og anlegg innenfor samferdsel og infrastruktur.

Ved forarbeidet til samferdselsutbygging er det viktig at det foreligger planer og skisser som beskriver den planlagte utbyggingen. Videre forberedelser består deretter av, og i overensstemmelse med infrastruktursplaner, en evaluering av den innvirkning utbyggingen og planene har på støyforhold og flere miljøfaktorer, og en lønnsomhets- og virksomhetsevaluering av samferdselsalternativene samt en evaluering av trafikksikkerheten. Dette gjelder i like stor grad for både veier, gater, stier, havner og flyplasser.

Verkís legger alltid vekt på å gi kundene gode og allsidige råd på så mange områder som mulig innenfor samferdsel og regulering. Det dreier seg om rådgivning som angår gående og syklende trafikanter, og motordrevne kjøretøyer og andre befordringsmidler som trafikkerer sjø, luft og land.    

Haukur Þór Haraldsson

  • Haukur Þór Haraldsson
  • Biologist / Marketing manager
  • Field: Infrastructure
  • htoh@verkis.is

Egill_vidarsson

  • Egill Viðarsson
  • Structural Engineer / Division Manager
  • Field: Infrastructure
  • egv@verkis.is