Tilstands- og prisvurdering

TILSTANDS- og PRISVURDERING

  • grimsvotn

Evalueringsarbeidet er mangslungent og tangerer de fleste tjenesteområder i Verkís.

I de siste tiår har firmaet vært involvert i og ledet arbeidet med skadetaksering etter naturkatastrofer. Omfanget av disse oppdragene har vært forskjellig og katastrofeområdene av ulik størrelse. Ved firmaet er det ansatt en gruppe spesialister som har spesialkunnskaper i arbeid med skadetaksering etter naturkatastrofer. Firmaet har likeledes vært involvert i evaluering av skade på enkeltstående bygninger, f.eks. etter brann- og vannskade, og både for forsikringsselskap og skadelidde.

Når eiere av bygg og anlegg uttrykker interesse for å få utført en taksering av verdien på og / eller tilstanden til sine eiendeler, tilbyr firmaet tjenester av sine spesialister på dette området. Oppgavene kan være av forskjellig slag, og det blir lagt an på at arbeidet skal være målrettet og bygd på anerkjente metoder.

Tjenester

  • Skadetaksering etter naturkatastrofer
  • Skadetaksering etter brann- eller vannskade
  • Tilstandsvurdering av bygg og anlegg og utstyr
  • Prisvurdering av bygg og anlegg og utstyr