Risikostyring

RISIKOSTYRING

 • straumsvik_alver

Risikoanalyse og minimalisering av risiko gjennom mottiltak er en omfattende del av vår tids prosjekter.  

Risikostyring er en systematisk metode som benyttes på tvers av prosjektenes levetid til å analysere, opplyse og beslutte hvordan det skal reageres på muligheter og trusler som vedkommende prosjekt står overfor på veien til de fastsatte mål.

Risikostyring blir brukt på alle nivåer i et prosjekt. Eksempel på screeningprosesser som har som målsetting å finne og definere farer som kan forårsake skader på ansatte, materielle skader, miljøulykker, produksjonstap eller andre skader, er:

 • Risikoanalyse av prosjekter for å evaluere risiko og støtte beslutningsprosessen med å kaste lys over teknisk og forretningsmessig risiko.

Risikoanalyser som dreier seg om tekniske spørsmål, er for eksempel:

 • HAZID-analyse eller Preliminary Hazard Identification i den forberedende fase.
 • HAZOP (Hazard and Operability Study), FMEA o.fl. i prosjekteringfasen for å forbedre prosjektering.
 • Risikovurdering i tilknytning til helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål (HMS).
 • Risikoanalyse blir også brukt til å evaluere nøyaktigheten av kostnads- og tidsplaner (Monte Carlo Analysis).

Verkís' spesialister innen risikostyring påtar seg å definere og lede risikoanalyseprosessen samt å bearbeide resultatene.

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Tjenester

 • Risikostyring
 • Risikoanalyser
 • HAZID-analyse
 • HAZOP-analyse
 • Monte Carlo-analyse