Prosjektplaner

PROSJEKT­PLANER

 • Hallgrimskirkjuturn

Verkís har som ambisjon å utarbeide solide prosjektplaner. Prosjektet blir oppdelt i elementer i henhold til et fastsatt system (WBS) som blir definert for hvert enkelt prosjekt, og prosjektet planlagt ut fra gitte målsettinger og forutsetninger.

Resultatene av kostnadsoverslaget blir overført til prosjektplanen i form av kostnader og timeverk, og det blir utarbeidet en ressursstyrt prosjektplan. På den måten sikres sammenhengen mellom kostnadsoverslaget og prosjektplanen for hvert enkelt element.

Verkís benytter seg av forskjellig programvare ved utarbeidelse av implementeringsplaner.  Programvaren Primavera P6 er første alternativ for større oppdrag, men i mange tilfeller bruker vi også Microsoft Project når det passer seg slik.  Kvaliteten på prosjektplanen bestemmes likevel ikke av redskapen som blir benyttet, men av den erfaring som våre planleggere kan ta med seg etter å ha arbeidet i en årrekke med svært varierte oppgaver. 

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektplaner for utviklingsarbeid
 • Prosjektplaner for prosjektering
 • Prosjektplaner for bygningsarbeid
 • Prosjektplaner for maskiner og elektrisk utstyr
 • Fremdriftskontroll og statusvurdering