Kvalitetsstyring og evalueringer

KVALITETS­STYRING OG EVALUERINGER

 • Gæðastjórnun

Verkís bistår foretak som vil benytte seg av kvalitetsstyringens metodikk til å disiplinere arbeidsmetoder, bedre konkurransedyktigheten og oppnå bedre resultater i driften.  

På en systematisk tilnærmingsmåte blir arbeidsprosesser klart utformet, definert og nedskrevet med den målsetting å møte kundenes definerte krav og forventninger på en så rasjonell måte som mulig. Internasjonale standarder for styringssystemer legger frem sine krav, deriblant ISO 9001 for kvalitetsstyring, ISO 14001 for miljøstyring og OHSAS 18001 for sikkerhetsstyring.

Verkís påtar seg også kvalitetsstyring og kvalitetskontroll av praktiske arbeider der det blir utarbeidet kvalitetshåndbøker / kvalitetsreferanser, der arbeidsprosesser og krav til leverandører blir definert, og der det blir kontrollert at levering av materialer og utstyr er i overensstemmelse med de definerte krav.

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Tjenester

 • Screening av prosesser og statusvurdering
 • Utforming av styringssystem og integrering av systemer
 • Evaluering med compliance og interne undersøkelser
 • Oppbygging av prosesser som oppfyller standarder
 • Forbedringer og utvikling
 • Prosesstyring og kvalitetshåndbøker