Kostnadsoverslag

KOSTNADS­OVERSLAG

  • Kostnaðaráætlun

Kostnadsoverslag er en viktig faktor i forberedelsene til et prosjekt og i beslutningsprosedyren. 

Hvor pålitelig kostnadsoverslaget er, avhenger i stor grad av hvordan forberedelsene til prosjektet blir gjennomført, og de kunnskaper og den innsikt Verkís sitter inne med når det gjelder lignende prosjekter. Firmaet har lang erfaring i utarbeidelse av kostnadsoverslag, og metodikken er lik den godt kjente metodikken AACE International om utarbeidelse av og nøyaktighet i kostnadsestimeringer. Firmaet har utviklet og benytter seg av en egen programvare til planleggingsarbeid. Denne programvaren åpner for svært grundige og fleksible rapporter til oppdragsgiverne.

Foretakets målsetting er alltid å nå fastsatte mål med minimum kostnader; dvs. en minimalisering av samlede utgifter enten det dreier seg om primærplan eller finansieringsplan.

Tjenester

  • Etablerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Nåverdien av samlede kostnader
  • Gjennomgang og evaluering av planer
  • Arbeidskrafts- og primærplaner
  • Komparative planer
  • Tilbuds- og finansieringsplaner