Kostnadsoverslag

KOSTNADS­OVERSLAG

 • Kostnaðaráætlun

Kostnadsoverslag er en viktig faktor i forberedelsene til et prosjekt og i beslutningsprosedyren. 

Hvor pålitelig kostnadsoverslaget er, avhenger i stor grad av hvordan forberedelsene til prosjektet blir gjennomført, og de kunnskaper og den innsikt Verkís sitter inne med når det gjelder lignende prosjekter. Firmaet har lang erfaring i utarbeidelse av kostnadsoverslag, og metodikken er lik den godt kjente metodikken AACE International om utarbeidelse av og nøyaktighet i kostnadsestimeringer. Firmaet har utviklet og benytter seg av en egen programvare til planleggingsarbeid. Denne programvaren åpner for svært grundige og fleksible rapporter til oppdragsgiverne.

Foretakets målsetting er alltid å nå fastsatte mål med minimum kostnader; dvs. en minimalisering av samlede utgifter enten det dreier seg om primærplan eller finansieringsplan.

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Tjenester

 • Etablerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Nåverdien av samlede kostnader
 • Gjennomgang og evaluering av planer
 • Arbeidskrafts- og primærplaner
 • Komparative planer
 • Tilbuds- og finansieringsplaner