Iverksettelse/ implementering

IVERKSETTELSE/ IMPLEMENT­ERING

  • framkvaemdir

Ved iverksettelsen foreligger målsettingen i form av kostnadsramme, tidsramme, målsettinger for sikkerhet, og innvirkning på miljø og samfunn. 

Verkís´ rolle i iverksettelsen av prosjektet kan være alt fra å ha oppsyn med enkeltstående implementeringsoppgaver (kostnader, prosjektplan, kvalitet, sikkerhet og byggeledelse) til å lede alle deler av iverksettelsen.

Implementeringsstyringen starter med at roller og ansvar blir definert, prosedyreregler, arbeids- og kommunikasjonsprosesser fastsatt og innkjøpsprosessen for de prosjektkontrakter som ikke er bestemt, organisert.  Progresjonen i prosjektet blir fulgt opp, og oppdragsgiver regelmessig opplyst om arbeidets status, endringer og utsikter.

Tjenester

  • Prosedyreregler
  • Implementeringsstyring
  • Kostnads- og kvalitetskontroll
  • Kontroll av prosjektplan
  • Risiko- og endringsstyring
  • Igangsettelse og overlevering