Innkjøp og utarbeidelse av kontrakter

INNKJØP OG UTARBEIDELSE AV KONTRAKTER

 • Innkaup og samningagerð

Verkís har hatt ansvaret for innkjøp og utarbeidelse av kontrakter på vegne av oppdragsgivere eller i samarbeid med oppdragsgivere ved en rekke prosjekter. 

Det dreier seg som oftest om utarbeidelse av kontrakter for prosjektering, bygging eller vedlikehold av bygg og anlegg, men også om innkjøp av redskaper og utstyr.

En stor del av innkjøpsprosessen består i utarbeidelse av anbudsmateriale som kan deles i to grunnleggende deler: Teknisk anbudsmateriale og forretningsbetingelser. Verkís bidrar etter omstendighetene med spesialister som tar seg av innkjøpsprosessen for oppdragsgiver, alt fra å sette sammen anbudspakken, definere og velge ut leverandører / anbudsdeltakere, lyse ut anbud, ta imot tilbud, åpne og evaluere tilbudene, klargjøre kontrakter, organisere transport og drive lager på anleggsplassen, til å ta seg av driften av prosjektkontrakter, endringsledelse og prosjektslutt.

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Tjenester

 • Kjøp av prosjektering, anleggsvirksomhet og utstyr
 • Teknisk anbudsmateriale
 • Forretningsbetingelser
 • Kontraktsform
 • Drift av kontrakt
 • Logistikk / Varestyring