Forberedelse

FORBEREDELSE

 • undirbuningur

Forberedelsene til et prosjekt er en prosess som varer fra en idé blir født til den er endelig utformet og klar til å settes i verk.

I starten blir det fastsatt en målsetting som vanligvis kan deles inn i produksjonsmålsetting (mengde og kvalitet), kostnadsmålsetting (etableringskostnader, driftskostnader og avkastning) og målsetting for prosjektperiode.    

Forberedelsene starter med en definering av de oppgaver og arbeidsprosesser som er nødvendige for å oppnå de fastsatte målsettinger.  Forberedelsesprosessen er ofte fasedelt, og fortsettelsen bestemmes da av status etter hver fase. Omfanget av forberedelsene bestemmes i stor grad av prosjektets størrelse og av de krav som blir stilt når det gjelder hvor nøyaktige planene skal være.

Verkís´ oppgaver i den forberedende fasen kan være enkeltstående deler av forberedelsene (utvikling av idéer, kostnadsoverslag, implementeringsplaner, risikoanalyse, virkningsevaluering, lønnsomhetsanalyse, anbud, prosjektkontrakter og innkjøp), prosjekteringledelse eller et samlet oppsyn med alle forberedelsene til prosjektet.

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Tjenester

 • Ledelse av forberedelse og utvikling av idéer
 • Kostnads-, implementerings- og finansieringsplaner
 • Prosjekteringledelse og risikoanalyse
 • Miljøkonsekvens- og lønnsomhetsanalyse
 • Anbud og prosjektkontrakter