Byggekontroll

BYGGE­KONTROLL

 • Eftirlit með framkvæmdum

Byggeledelse og kontroll av virksomhet er en viktig del av Verkís´ tjenester.

Firmaet hjelper oppdragsgivere med utarbeidelse av prosjektkontrakter og fører kontroll med gjennomføringen av dem. Likeledes bidrar Verkís med byggeleder og tar seg av all byggeledelse, koordinering av entreprenører og arbeidssjekk på anleggsplassen dersom det ønskes. Byggekontrollen er delt inn i faglig kontroll, kostnadskontroll og kontroll av prosjektplan.

Blant de andre tjenestene som firmaet tilbyr på anleggsplassen, kan også nevnes: Oppsyn med helse, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS) kvalitetsstyring og kvalitetskontroll. På HMS-området blir det lagt vekt på sikkerhet for alle de ansatte som er involvert i arbeidet, registreringer og rapportering i tilknytning til sikkerhetsspørsmål. I tillegg blir det lagt vekt på at arbeidet skal ha så liten varig innflytelse på miljøet som mulig.

Örn Steinar Sigurðsson

 • Örn Steinar Sigurðsson
 • Civil Engineer
 • Field : Industry

 • oss@verkis.is

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry

 • suf@verkis.is

Tjenester

 • Utarbeidelse av kontrakter og kostnadskontroll
 • Kontroll av implementeringsplan
 • Endringsledelse
 • Oppsyn med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS)
 • Kvalitetsstyring og kvalitetskontroll