Prosjektledelse

PROSJEKT­LEDELSE

  • Þjónusta Verkís

I samarbeid med oppdragsgiver angriper Verkís prosjektledelse ut fra det enkelte prosjektets beskaffenhet og behov. 

Generelt sett kan alle prosjekter inndeles i to grupper avhengig av om det dreier seg om forberedelse til eller drift av et prosjekt. Selv om tjenesteenhetene i stor grad fastsettes av denne primære inndelingen og beskaffenheten til det aktuelle prosjektet, er det likevel bestemte komponenter som nesten uten unntak er til stede i hvert eneste prosjekt. Man kan nevne behovsanalyse, organisering, planlegging og kontroll med progresjon og kostnader.

Verkís har en rekke spesialister i sine rekker for de fleste typer oppgaver, deriblant prosjektering og byggeledelse, byggekontroll, eiendomsforvaltning og alle slags evalueringsarbeider. Vi legger vekt på at prosjektlederne har den erfaring som er nødvendig, og samtidig være fleksible nok til å tilpasse seg de behov som det enkelte prosjekt har.

Vi vet at god prosjektledelse er en forutsetning for gode resultater. Firmaets prosjektledelse blir utført i overensstemmelse med sertifiserte arbeidsprosesser som sikrer at kommunikasjon og beslutninger kan spores tilbake. Evalueringen av utfallet bygger siden på en sammenligning av sluttresultatet for prosjektet med på forhånd definerte kriterier. 

Susanne Freuler

  • Susanne Freuler
  • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

  • Field : Industry
  • suf@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

  • Kristján G. Sveinsson
  • Civil Engineer / Division manager
  • Field : Industry
  • kgs@verkis.is