Skredvern / skredsikring

SKREDVERN / SKREDSIKRING

 • snojoflodavarnir

Verkís har vært involvert i varierte prosjekter og rådgivning i tilknytning til snøskred.

Firmaet rår over erfarne spesialister på dette området. De har deltatt i utformingen av reglene for risikoanalyse og internasjonale referanseregler for prosjektering av skredsikringsvoller parallelt med primærundersøkelser på dette feltet. De har likeledes arbeidet med å løse spesialiserte oppgaver sammen med utenlandske spesialister fra Norge, Frankrike, Sveits og Østerrike samt spesialister fra Islands meteorologisk institutt.

De fleste av Verkís´ prosjekter har hatt tilknytning til prosjektering av skredvern / skredsikring og oppbygging av dem i tettbygde strøk, bl.a. på Flateyri, i Ísafjörður, Neskaupstaður, Patreksfjörður og Bíldudalur. Og likeledes ovenfor enkeltstående bygninger som f.eks. søppelforbrenningsanlegget Funi i Ísafjörður, koblingsstasjonen til Kárahnjúkar kraftverk i Fljótsdalur og Fosshótel i Patreksfjörður. Firmaet har som oftest vært involvert i snøteknisk prosjektering av vern / sikring (sk. primærundersøkelse), men også i andre faser av utbyggingen som f.eks. ved prosjektering som bl.a. innebærer bæreevne- og geoteknisk prosjektering, og byggekontroll. Firmaet har også foretatt risikoanalyser, og hatt medarbeidere i komitéer for vurdering av risiko på Island og vurdert risikoen utenfor tettbygde strøk. Det er Islands meteorologisk institutt som formelt gir ut risikovurderinger. 

Til skred kan vi regne snøskred, sørpeskred, sand- og grusskred, og steinskred. Eksempel på ulike typer skredvern / skredsikring er tverrvoller, kjegler, fangvoller, snøfangere, vindskjermer og skredsikringsnett.

Flosi Sigurðsson

 • Flosi Sigurðsson
 • Civil Engineer / Marketing manager
 • Field : Buildings
 • fs@verkis.is

Kristin_martha

 • Kristín Martha Hákonardóttir
 • Civil Engineer / Fluid Dynamics Ph.D. / Group Leader
 • Field : Energy
 • kmh@verkis.is

Tjenester

 • Primærundersøkelse i forbindelse med vern / sikring
 • Utarbeidelse av informasjonsmateriale og kart, f.eks. foto av anlegg
 • Prosjektering av vern / sikring
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale
 • Byggekontroll og risikovurdering