Sikkerhets prosjektering

SIKKERHETS­ prosjektering

 • Öryggishönnun

I Verkís legger vi stor vekt på at sikkerhetsspørsmål skal angripes på en helhetlig måte, og at behov og krav blir analysert med hensyn til forholdene, og med hensyn til normal virksomhet og spesielle oppgaver på hvert sted.

Det blir vurdert hvilke forebyggende tiltak man må ty til, og der det er aktuelt, drive med stadig overvåking av tilstanden med den målsetting at systemer og utstyr skal fungere rett og blir oppdatert i overensstemmelse med de nyeste krav og teknisk utvikling.

Det blir gjennomført risikovurdering og risikoanalyse av viktige faktorer i prosjektering og drift i samråd med andre rådgiver av prosjektet. Adkomsten til området blir gjennomgått med sikkerhetshensyn i tankene, og trafikken i bygget og området rundt virksomheten analysert (prosessanalyse) sammen med sikkerheten for viktigere lokaler. Det er mulig at en slik definering allerede og til en viss grad foreligger. Likeledes blir sikkerhetsområdet rundt virksomheten definert med utgangspunkt i et på forhånd fastsatt sikkerhetsnivå, og området delt inn i risikoområder risikonivå.

Etter at den sikkerhetstekniske prosjektering er blitt gjennomført, blir det tatt beslutning om verne- og sikkerhetssystem eller utstyr for bygget / virksomheten, deres omfang og opplegg. På dette nivået blir de systemer og det utstyret som er til stede, lagt til grunn og fastsatt f.eks. i overenstemmelse med lov, standard og regler. Prosjektering av alt utstyret og alle systemene blir gjort under hensyn til sikkerhets- og effektivitetshensyn. Det er videre nødvendig å fastsette koblingen av sikkerhetssystemene til andre vakt- og kontrollsystemer i området, f.eks. husstyringssystemer, utkallingssystemer osv. Etter fullført prosjektering av sikkerhetssystemer / sikkerhetsløsninger i overensstemmelse med den målsetting som er nevnt ovenfor, går man til innkjøp og de valgt etter pris, effektivitet i drift og driftssikkerhet.

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • HSE representative and consultant / Electrical Engineer / Certified Emergency Manager CEM®

 • Field : Buildings

 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Tjenester

 • Risikovurdering og risikoanalyse
 • Trafikk (prosessanalyse) i bygg / område
 • Adkomstspørsmål
 • Definering av sikkerhetsområder
 • Sikkerhets- og beredskapssystem
 • Sikkerhets- og kontrollutstyr