Sikkerhet

SIKKERHET

 • Öryggismál

Verkís utfører mange slags oppdrag innenfor sikkerhet, alt fra arbeidervern til nød- og krisestyring. 

Oppgavene dreier seg både om oppbygging og drift av foretak. Saksområdet beskriver på hvilken måter man kan øke de ansattes sikkerhet, sikre i større grad driften og gjøre arbeidsmiljøet bedre. Sikkerhetsspørsmål er tverrfaglige og forbindes med de fleste fagområder i driften av bedrifter.

Vi vil alle komme hjem i god behold etter endt arbeidsdag og trygge på best mulig måte en sikker og kontinuerlig drift av våre foretak. Vi vil øke virksomhetens resiliens, sikre målrettede reaksjoner og en rask gjenoppbygging, slik at uventede kriser vil få så liten innvirkning på virksomheten som mulig. Foretakene og de ansattes krav til et sikkert og sundt arbeidsmiljø øker stadig, og det gjør også lovgiverens krav om at minimumskravene er oppfylt. Stadig flere foretak stiller sterkere krav til sikkerhet enn i henhold til lovgiverens minimumskrav.

Ved forberedelsene til etablering og ved etablering og drift av foretak er det nødvendig å analyse den risiko som virksomheten innebærer, og treffe foranstaltninger til å redusere den. Likeledes er det nødvendig å evaluere den innvirkning som uventede utenfra kommende hendelser kan ha på virksomheten og reagere mot den på en tilfredsstillende måte for å sikre en kontinuerlig drift.

Behovsanalyser og evalueringer av sikkerhetsforholdene i foretak og institusjoner er nyttige for å bli klar over de ting som det er nødvendig å utbedre.

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • HSE representative and consultant / Electrical Engineer / Certified Emergency Manager CEM®

 • Field : Buildings

 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Tjenester

 • Nødstyring, kontinuerlig styring og resiliens
 • Kurs om arbeidervern og sikkerhet
 • Helse- og sikkerhetsplaner samt risikoanalyse
 • Sikkerhet på byggeplass og i forberedende fase
 • Evalueringer og planlegging av rømningsveier – evakuering
 • Sikkerhetsstyring, strategisk planlegging og prosjektering av sikkerhet
 • Sikkerhets- og driftshåndbøker for bygg og anlegg