Sikker etablering og drift

SIKKER ETABLERING OG DRIFT

 • Öryggi Verkís

Er sikkerheten ved etablering og drift av bygg og anlegg på vegne av din bedrift tilstrekkelig sikret?

Det er viktig at de ansatte og allmennhetenes sikkerhet ved etablering og drift av alle slags bygg- og anleggsvirksomheter blir ivaretatt på best mulig måte. Det blir bl.a. gjort med prosjekterende av risikovurderinger i etableringens forberedende fase, med forbedringer av prosjektering og byggekontroll og gjennom et regelmessig vedlikehold av anleggets sikkerhetsfaktorer når det er i drift; f.eks. arbeidervern. Sikkerhets- og driftshåndbøker for bygg og anlegg gir en god oversikt over organisering, drift og vedlikehold av tekniske systemer og sikkerhetssystemer samt beredskapsplaner.

Verkís´ spesialister gjennomfører risikoanalyser av prosjekteringdelen av etableringer i den forberedende fase. Det blir lagt vekt på å „prosjektere bort farene“, dvs. å benytte seg av metoder som innebærer redusert risiko. I tillegg blir det stilt HMS-krav i anbudsmaterialet.

Verkís rår over medarbeidere med lang erfaring i byggekontroll og tilsyn med helse, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS) på anleggsplassen, koordinering av HMS-spørsmål og utarbeidelse av HMS-planer for byggeplassen, både ved allmenne utbyggingsarbeider, vannverks- og kraftverksutbygginger og samferdsels- og storindustriutbygginger. Likeledes kan firmaet skaffe en HMS-konsulent til midlertidig ansettelse ved din bedrift eller i tilknytning til utbygging. I tillegg kan vi tilby varierte kurs i helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen for ansatte og arbeidsledere.

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • HSE representative and consultant / Electrical Engineer / Certified Emergency Manager CEM®

 • Field : Buildings

 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Tjenester

 • Risikoanalyse av prosjekter i den forberedende fase
 • HMS-kontroll på byggeplassen
 • Kurs i og orienteringer om helse, arbeidervern og sikkerhet
 • HMS-konsulent for bedrifter
 • Sikkerhets- og driftshåndbøker
 • Beredskapsplaner og krisetiltak