Nød- og krisestyring

NØD- OG KRISESTYRING

 • Eldgos

Er din virksomhet forberedt på uventede kriser?

Uventede riser av forskjellig slag kan forårsake store skader på virksomheten til foretak og institusjoner og til og med føre til at virksomheten må opphøre. Forebyggende tiltak samt hurtige og målrettede reaksjoner er grunnleggende punkter når det gjelder å sikre virksomhetens resiliens på best mulig måte, og en vellykket gjenoppbygging og kontinuerlig drift.

For å minimalisere påvirkningen av uventede kriser på virksomheten i et miljø som er under stadig forandring, er det nødvendig å ha en definert prosess for forberedelse og tiltak ved farer. Dette innebærer blant annet å foreta en analyse av de farer som kan være en trussel for virksomheten, evaluere risikoen, gjennomføre forebyggende tiltak, utarbeide beredskapsplaner og øve tiltak.

Verkís´ spesialister yter en omfattende rådgivning innenfor nød- og krisestyring i tillegg til øvelser av tiltak ved farer.

Foretaket yter likeledes rådgivning ved oppbygging av kontinuerlig styring, risikostyring og resiliens under hensyn til ISO 22301 Business Continuity Management, ISO 31000 Risk management og BS65000 Guidance on organizational resilience.

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • HSE representative and consultant / Electrical Engineer / Certified Emergency Manager CEM®

 • Field : Buildings

 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Tjenester

 • Strategisk planlegging og fastsettelse av målsetning
 • Planlegging av intern styring og samordning med andre beredskapsaktører
 • Analyse av farer og evaluering av deres innvirkning
 • Utarbeidelse av beredskapsplaner, risikoanalyser og evalueringer
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser
 • Gjenoppbygging etter kriser, forebyggende tiltak og utbedringer