Miljøspørsmål

MILJØ­SPØRSMÅL

 • Umhverfið

Verkís er involvert i mange prosjekter i tilknytning til miljø der det dreier seg om den innflytelse utbygginger og planer kan ha, og på hvilken måte man kan redusere deres innvirkning på miljøet. Miljøspørsmål berører de fleste fagområder som firmaet rår over.

I våre samfunn er miljøspørsmål og naturvern blitt mer og mer viktig og en større del av utbyggingen og planleggingen av bebyggelse. Økende belastning på natur og miljø på grunn av folks aktiviteter, presser frem at det blir tatt mer hensyn til miljøspørsmål ved utarbeidelsen av reguleringsplaner, prosjektering av bygg og anlegg og drift av foretak.

Ved forarbeidet til utbygging, ved utarbeidelsen av reguleringsplaner og i driften av foretak, er det nødvendig å evaluere belastningen på natur og omgivelser, og på hvilken måte man bør reagere for å redusere negative innflytelser. Det er nødvendig å sikre at den negative innflytelsen som driften av foretak kan på miljø og natur, holdes på et minimum. Miljøvern og miljøspørsmål spiller en rolle i mesteparten av det vi foretar oss i det daglige liv, enten det dreier seg om utbygginger eller våre personlige gjøremål. Firmaets oppgave er å kaste lys over den belastning som aktiviteter kan føre til for miljø og samfunn, og yte rådgivning om hvordan man kan redusere denne belastningen.

Hugrun_gunn_h3

 • Hugrún Gunnarsdóttir
 • Fish Biologist M.Sc. / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • hug@verkis.is

Elin_vignis

 • Elín Vignisdóttir
 • Geographer

 • Field: Infrastructure

 • ev@verkis.is

Tjenester

 • Miljøkonsekvensanalyse av virksomheter
 • Planleggingsspørsmål og miljøvennlig prosjektering av bygg og anlegg
 • Landmålinger, kart- og modellproduksjon
 • Miljø- og sikkerhetsstyring
 • Undersøkelser av hydrografi, erosjon og sedimentdannelse
 • Målinger av forurensning og støy
 • Undersøkelser av biosystemet, landskapsanalyser og samfunnsmessig innflytelse