Miljøkonsekvens­analyse

MILJØ­KONSEKVENS­ANALYSE

 • Fjarðarál

Verkís yter tjenester ved evaluering av den innflytelse virksomheter har på miljøet, og tilbyr tilsyn med alle de komponenter som er en del av evalueringsprosessen.

Miljøkonsekvensanalyse er en prosess der den innflytelse som virksomheter kan ha på natur, samfunn og økonomi, blir evaluert på en systematisk måte.

Firmaet rår over spesialister med variert bakgrunn og omfattende kunnskaper på de områder som kommer til nytte i arbeidet med miljøkonsekvensanalysen. Man kan nevne kartproduksjon, biologi, geologi, hydrologi, grunnvannshydrologi, forurensnings- og planleggingsspørsmål.

Verkís yter både kommuner og andre rådgivning i tilknytning til oppfølging av miljøkonsekvensanalysen, påtar seg planlegging av og oppsyn med miljøovervåking i forbindelse med den påvirkning aktiviteter og forurensende virksomhet har. Verkís yter dessuten rådgivning ved valg av utførelse av mottiltak, og ved gjennomføring og oppfølging av dem.

Hugrun_gunn_h3

 • Hugrún Gunnarsdóttir
 • Fish Biologist M.Sc. / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • hug@verkis.is

Arnór Þórir Sigfússon

 • Arnór Þórir Sigfússon
 • Animal Ecologist Ph.D.
 • Field: Infrastructure

 • ats@verkis.is

Tjenester

 • Utarbeidelse av evalueringsplaner og evalueringsrapporter
 • Undersøkelser og utarbeidelse av spesialistrapporter
 • Gjennomlesning av evalueringsrapporter og tolkning av spesialistrapporter
 • Rådgivning om og tilsyn med den innflytelse aktiviteter har
 • Rådgivning i tilknytning til søknader om tillatelse til forurensende næringsdrift
 • Overvåking og mottiltak i forbindelse med biosystem, lydnivå, luftkvalitet, vannkvalitet, hydrografi og samfunnsmessig innflytelse.