Målinger og kartproduksjon

MÅLINGER OG KART­PRODUKSJON

 • Mælingar

Verkís påtar seg alle slags oppmålingsoppgaver som dreier seg om utbygginger og bygninger samt rådgivning for kartproduksjon og bearbeidelse av arealopplysninger. 

I de oppgavene som dreier seg om prosjektering av bygg og anlegg og planlegging av arealer, er målinger og solid kartlegging ved starten på et arbeid en forutsetning for at det skal gå godt med arbeidet. Sikre opplysninger er en nøkkel til gode løsninger.

Firmaets spesialister har til rådighet alle de måleinstrumenter og annet utstyr som kreves for å løse de enkelte oppgavene.

Aki_thoroddsen_h3-

Haukur Þór Haraldsson

 • Haukur Þór Haraldsson
 • Biologist / Marketing manager

 • Field: Infrastructure

 • htoh@verkis.is

Tjenester

 • Land-, grunnvanns- og forurensningsmålinger
 • Anleggs- og kontrollmålinger og målinger av naturforhold
 • Geologisk kartlegging og mengdeoverslag
 • Støy- og innmåling, uten- og innendørs
 • Utarbeidelse av tredimensjonale modeller av bygg og anlegg og arealer
 • Temakart, planskisser og oppbygging av databaser