Arbeidssikkerhet

Arbeids­sikkerhet

 • Hjálmur Verkís

Hvordan sikrer du dine ansattes velvære på best mulig måte, og det at de kommer hjem i god behold etter endt arbeidsdag?

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) øker både arbeidsprestasjonene og reduserer fravær og personalutskifting. Verkís kan tilby sine kunder en omfattende rådgivning innenfor sikkerhet og arbeidervern som omfatter alle felt i vanlige driftsomgivelser.

I den forbindelse kan nevnes screeningsmøter der firmaets spesialister leder deg gjennom en evaluering av arbeidsplassen med hensyn til faktorer som dreier seg om sikkerhet og arbeidervern, de ansattes helse og velvære, lysstøy, støy, luftkvalitet, elektrisk støy, driftssikkerhet, brannsikring, energikostnader og vedlikehold. Dette møtet på én time er uten kostnader for kundene.

Verkís har fått Arbeidstilsynets godkjennelse som rådgiver og tjenesteleverandør innenfor helse og miljø på arbeidsplasser. Vi kan derfor tilby foretak hjelp med styring av arbeidervern, og med å oppfylle de krav arbeidervernlovgivningen stiller gjennom utarbeidelse av forebyggende planer, HMS-planer og risikoanalyser av virksomhetene i tillegg til kursvirksomhet. Målsettingen med dette er å hindre kriser eller redusere følgene av kriser.

For å gjøre løsningene mer effektive og resultatet bedre, tilbyr Verkís sine kunder å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse som bygger på en standardisert metodikk ved evaluering av medarbeidernes allmenntilstand og deres arbeidsforhold, og en kartlegging av mulige problemer på arbeidsplassen, alt fra luftkvalitet til psykisk tilstand. Firmaet yter også rådgivning ved oppbygging og innføring av sikkerhetsstyring i henhold til OHSAS 18001 samt utforming av sikkerhetsstrategi og informasjon om sikkerhetsspørsmål i foretak.

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • HSE representative and consultant / Electrical Engineer / Certified Emergency Manager CEM®

 • Field : Buildings

 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Tjenester

 • Undersøkelser av arbeidsmiljø og rådgivning om forebyggende tiltak
 • Helse- og sikkerhetsplaner samt risikoanalyse
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Kurs i helse, sikkerhet og arbeidervern
 • Styring av sikkerhetsspørsmål iht. OHSAS18001