Miljø og Sikkerhet

MILJØ OG SIKKERHET

 • Umhverfi og öryggi

Verkís yter foretak, enkeltpersoner, institusjoner og kommuner allsidige tjenester og rådgivning innenfor miljø og sikkerhet. 

Tjenestene omfatter blant annet det å analysere og evaluere miljøpåvirkning, overvåke påvirkningen fra næringsvirksomhet og legge frem planer om regulering og vern av områder og planer om og evaluering av sikkerhet for allmennheten, de ansatte i arbeidslivet og infrastrukturen.

Firmaet påtar seg å utføre undersøkelser på mange områder. For eksempel undersøkelser av vannføringen i fosser, sand- og grusavsetning, sedimentdannelse og erosjon, undersøkelser av lyd- og luftforurensning, geologi og fugler. Firmaets tjenester dreier seg om hjelp med søknader om driftstillatelse, mottiltak og med oppfølging av miljøkonsekvensanalyser, konsesjonstildelinger og oppsyn med miljøovervåking. Likeledes rådgivning til foretak i forbindelse med utførelse, utarbeidelse og revidering av grønne regnskap og årsrapporter om miljø, innføring av søppelsortering og miljøvennlige innkjøp. Likeledes opplæring i miljøspørsmål, f.eks. utarbeidelse av opplærings- og informasjonsmateriell om natur og utbygging.

Verkís yter likeledes hjelp ved utarbeidelse av livsløpsvurderinger. Resultatene av slike vurderinger kan bl.a. være til nytte i arbeidet med å minimalisere den miljøpåvirkning som varer og tjenester har, eller til å beregne deres økologiske fotavtrykk og karbonfotavtrykk.

Sikkerhet i arbeidet har vært svært aktuelt i de siste årene, og oppdragsgivernes krav til dette saksområdet og lovgiverens oppfølging øker stadig. Verkís hjelper byggaktører med forberedelse og styring av sikkerhet ved arbeidet.

Miljø og sikkerhet blir mer og mer omfattende i vårt moderne samfunn og mer og mer viktig for policyplanleggingen i driften av foretak. Det offentlige regelverket på dette området er omfattende og raskt voksende.   Med miljø- og sikkerhetsstyring kan man på en systematisk måte hindre feilgrep og skader som kan skade de ansattes helse, foretakets omgivelser, omdømme og goodwill. En del av sikkerhetsstyringen er å øke virksomhetens resiliens, og målrettede reaksjoner på uventede hendelser støtter opp om en rask gjenoppbygging og kontinuerlig drift. Vi hjelper foretak, institusjoner og kommuner med å forberede, utforme og innføre miljø- og sikkerhetsstrategier, f.eks. når det gjelder sikkerhets- og arbeidervern, miljøvennlige innkjøp, søppelsortering og gjenvinning. Verkís har anerkjente rådgivere som kan hjelpe til med oppbygging av miljø- og sikkerhetsstyringssystemer, f.eks. i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001, ISO 31000 og ISO 22301 standarder, eller til å hjelpe med å oppfylle kravene til forskjellige miljømerker, f.eks. kravene til Svanemerket og Vaki.

Hugrun_gunn_h3

 • Hugrún Gunnarsdóttir
 • Fish Biologist M.Sc. / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • hug@verkis.is

Haukur Þór Haraldsson

 • Haukur Þór Haraldsson
 • Biologist / Marketing manager

 • Field: Infrastructure

 • htoh@verkis.is

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • HSE representative and consultant / Electrical Engineer / Certified Emergency Manager CEM®

 • Field : Buildings

 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is