Kraftproduksjon

KRAFT­PRODUKSJON

  • Kárahnjúkar

Verkís er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island. 

Firmaet har deltatt i prosjektering av de fleste kraftverk på Island fra midten av det tjuende århundre, og er hovedrådgiver for en rekke kraftverk i landet, både geotermiske kraftverk og vannkraftverk. Firmaet har likeledes hatt ansvaret for prosjektering av en del kraftverk i andre land, f.eks. på Grønland, i El Salvador, Georgia, Norge, Tyrkia og flere.

Verkís arbeider også med andre miljøvennlige energiproduksjoner som for eksempel vindkraft, tidevannskraft og utnyttelse av overflødig energi med binære kraftverk.

Carine_chatenay_h3-

  • Carine Chatenay
  • Civil Engineer / Marketing manager
  • Field : Energy
  • cc@verkis.is

Helgithorh3

  • Helgi Þór Helgason
  • Electrical Engineer / Group Leader
  • Field : Energy
  • hth@verkis.is