Verneutstyr

VERNEUTSTYR

 • Nesjavellir-jardvarmi

Verkís kan tilby alle vanlige tjenester for verneutstyr for elektriske systemer i energiselskaper og industribedrifter. 

I firmaet arbeider en bred gruppe av medarbeidere med omfattende kunnskaper og erfaring på dette feltet samt folk med øvelse i testing av verneutstyr.

Verkís har systemanalyseverktøyet DigSilent Power Factory. Det kan man bruke til å beregne innstillingen på reléer i sammensatte systemer samt til å foreta analyse av forskjellige ting som kan skje i systemet.

Verkís har også et testinstrument fra OMICRON som spesialprosjektert for testinger av reléutstyr (relévern). Bruken av testinstrumentet retter seg først og fremst mot på den ene side verneutstyret for generatorer og transformatorer, og på den annen side mot distribusjonssystemet for mellomspenning. Testinstrumentet kan likeledes brukes til å teste måleutstyr som f.eks. transdusere og målestasjoner.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Helgithorh3

 • Helgi Þór Helgason
 • Electrical Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • hth@verkis.is

Tjenester

 • Prosjekteringbetingelser og systemoppbygging
 • Materialvalg, anbud og innkjøp
 • Selektivitet og indre integrering av systemdeler
 • Integrering med andre tilstøtende systemer
 • Systemberegning til å beregne innstillinger
 • Testinger av igangsettelser med testinstrument
 • Vedlikeholds- og krontrolltestinger med testinstrument