Testinger og igangsettelse

TESTINGER OG IGANGSETTELSE

 • Krafla-jardvarmi

Blant Verkís´ medarbeidere er det en sterk tradisjon for å arbeide „ute i felten“, og firmaet har en bra samling av teknisk utstyr for testinger og igangsettelse av maskinelt utstyr, elektrisk utstyr og styrings- og reléutstyr.  

Den erfaring firmaet har, ligger i arbeid med testinger og igangsettelser i kraftverk, koblingsstasjoner og produksjonsindustri. Spesialisert kunnskap og teknisk utstyr er til stede for testinger og igangsettelse av f.eks. vannturbiner, dampturbiner, generatorer, transformatorer, bryterutstyr, styringsutstyr og verneutstyr.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Jon_palmason_h3-

 • Jón Pálmason
 • Electrical Engineer / Marketing manager
 • Field : Energy
 • jp@verkis.is

Tjenester

 • Effektivitetstesting av maskinelt utstyr
 • Isolasjonstestinger av strømutstyr og kabler
 • Funksjonstesting av reléutstyr, styrings- og verneutstyr
 • Kretstestinger av styrings- og vernekretser
 • Igangsettelses- / ikraftsettelsestestinger av verneutstyr
 • Vedlikeholds- og kontrolltestinger med testinstrumenter
 • Rapportering og vedlikeholdsplaner