System­undersøkelser

SYSTEM­UNDER­SØKELSER

 • kerfisathuganir

Ved forberedelsene til nye prosjekter innenfor elektriske systemer er det grunnleggende å på forhånd lage en datamodell av systemet og bruke den til analyse av den belastning som både enkeltstående deler av systemet og hele systemet er nødt til å tåle. 

Det samme kan sies om analyse av systemer som allerede er i drift, for eksempel dersom det er problemer i driften av dem, eller det er meningen å endre eller utvide dem. Verkís har erfaring med analyse og rådgivning når det gjelder hvordan systemer oppfører seg, og benytter til det en programvare der resultatene er blitt brukt som premisser for prosjektering av utstyr for både store og små prosjekter med godt resultat.

Firmaet har to typer programvare for analyse av elektriske systemer, Power Fattori fra Digsilent i Tyskland og Paladin Design Base fra Power Analytics i USA. For prosjektering og analyse av jordingsanlegg har firmaet programvaren CDEGS fra SES i Canada.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Helgithorh3

 • Helgi Þór Helgason
 • Electrical Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • hth@verkis.is

Tjenester

 • Strømflyt og belastning på enkeltstående systemdeler
 • Kortslutningsstrøm og jordingssystem
 • Beregninger av overføringskapasiteten til jordkabler
 • Overtoner og andre forstyrrelser
 • Verneutstyr og lysbueberegninger
 • Flyktige egenskaper (dynamikk)