Kvaliteten på elektrisitet og målinger av elektro­magnetiske felt

KVALITETEN PÅ ELEKTRISITET OG MÅLINGER AV elektro­magnetiske felt

 • Norðurál

Verkís´ tjenester når det gjelder kvaliteten på elektrisitet og målinger av elektromagnetiske felt, dreier seg om prosjektering av overførings- og distribusjonsnett, industrisystemer, kommunikasjonssystemer og installasjon av elektrisk utstyr i bygninger.

Verkís´ prosjektliste inneholder prosjekter knyttet til undersøkelser av kompatibilitet, spenningskvalitet og spenningsforstyrrelser i tillegg til at prosjektering av systemene tar sikte på å minimalisere både sannsynlighetene for forstyrrelser og den innvirkning forstyrrelsene har. Dessuten har firmaet hatt oppdrag knyttet til undersøkelser og målinger av elektromagnetiske felt ved elektrisk utstyr og folk og resultatet vurdert med hensyn til forskrifter og standarder.

Strømforbrukerne regner med at tilgangen på strøm er svært pålitelig, men dessverre er strømkvaliteten ikke alltid slik som forventet, og det kan være forskjellige grunner til det. Foruten muligheten for total strømsvikt er det viktig når strømkvaliteten skal vurderes, at faktorer som svingninger i spenning og frekvens, overtoner, forvrengning mm. blir riktig vurdert, og at de er innenfor de grensene som forskrifter og standarder fastsetter.

Når det investeres i elektriske apparater som f.eks. computere, kommunikasjonssystemer, datastyrte kontroller og annet utstyr som kan være følsomt for forstyrrelser, er det viktig å passe på kvaliteten på den spenningen som er til stede på vedkommende sted for å hindre unødvendige kostnader senere.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Helgithorh3

 • Helgi Þór Helgason
 • Electrical Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • hth@verkis.is

Tjenester

 • Rådgivning for kjøpekontrakter og teknisk utstyr
 • Rådgivning for valg av nød- og reservekilder for elektrisk kraft
 • Rådgivning og prosjektering av systemer for jordelektroder og spenningsregulering
 • Måling av strømkvalitet og styrken på elektromagnetiske felt
 • Analyse av forstyrrelser i elektriske systemer
 • Evaluering av lokale forhold og installasjon