Koblings- og tilførselsstasjoner

KOBLINGS- OG TILFØRSELS­STASJONER

 • sultartangi

Verkís´ tjenester omfatter alt fra primærundersøkelser til testinger og igangsettelser av koblingsstasjoner og tilførselsstasjoner samt evalueringer og tilstandsbefaringer.

Verkís har arbeidet mye for de viktigste energiselskap og industriselskap innenfor kraftdistribusjon på Island, og da særlig i forbindelse med koblings- og tilførselsstasjoner. Likeledes har firmaet hatt slike oppdrag i utlandet, spesielt i tilknytning til kraftutbygging. Firmaet har erfaring med gassisolert utstyr og luftisolert utstyr inne og ute med et spenningsintervall fra 33 kV til 220 kV og delvis opp til 400 kV.

Firmaets tjenester omfatter alle fagområder, alle bygg og anlegg og utstyr til koblings- og tilførselsstasjoner. Her dreier det f.eks. seg om høyspenningsutstyr, krafttransformatorer, strømkabler, reaktiv effekt utstyr, stasjonsutstyr, styrings- og verneutstyr, grunnarbeid, fundamenter og alle typer bygningsanlegg med tilhørende jordelektroder, lednings- og elektriske anlegg.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Helgithorh3

 • Helgi Þór Helgason
 • Electrical Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • hth@verkis.is

Tjenester

 • Prosjekt- og prosjekteringledelse
 • Primær- og systemundersøkelser
 • Utarbeidelse av prosjekt- og kostnadsoverslag
 • Miljøkonsekvensanalyse, planleggingsspørsmål og risikoanalyse
 • Anbudsmateriale, tilbud og kontrakter
 • Prosjektkontroll, undersøkelser, testinger og igangsettelser
 • Tilstandsvurdering og driftstjenester