Høyspentlinjer og -kabler

HØYSPENT­LINJER OG -KABLER

 • raforkuflutningur_thjonusta

Verkís ‘tjenester omfatter alle former for kabellegging der det bl.a. kan dreie seg om høyspentkabler med tilhørende utstyr, grunnarbeid og landmåling.

Jordkabelanleggene som er blitt brukt på Island, har vært på alle spenningsnivå, fra lavspenning til 220 kV. Firmaet har også vært deltaker i en ekspertgruppe som det islandske Statnett (Landsnet) opprettet i 2014 om mulighetene for økt bruk av jordkabler på 132 kV og 220 kV i selskapets distribusjonsnett.

Firmaets medarbeidere har utført en rekke oppdrag når det gjelder legging av jordkabler, og ligger i teten blant islandske ingeniørkontor når det gjelder prosjektering og planlegging av sjøkabelanlegg. Verkís ‘datterselskap i Polen, Verkís Polska, har spesialisert seg på tjenester i høyspent luftlinjer. Firmaet har hatt en rekke oppdrag for polske distribusjonsselskap både når det gjelder prosjektering, forberedelse og tilsyn med bygging av luftlinjer. De oppgavene innenfor høyspent luftlinjer som Verkís har hatt på Island, har vært primærundersøkelser og prosjektering av høyspentlinjer for islandske energiselskap. Tjenestene har omfattet undersøkelser av linjetraséer, overføringskapasitet, mastetyper, bæreevne, jordelektroder mm.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Helgithorh3

 • Helgi Þór Helgason
 • Electrical Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • hth@verkis.is

Tjenester

 • Systemundersøkelser, behov for reaktiv effekt generator, krav om bruddkapasitet ol.
 • Landmåling, trasévalg og beregninger
 • Prosjektering av ledningstrase og utarbeidelse av krysningsavtaler
 • Anbudsmateriale, innkjøp og utarbeidelse av prosjektkontrakter
 • Kontroll og testinger
 • Planlegging av koblinger og spenningspåsettelse