Kraftdistribusjon

KRAFT­DISTRIBUSJON

  • raforkuflutningur

Verkís har lang erfaring med rådgiving for og prosjektering av transport- og distribusjonsnett for strøm, og har bl.a. hatt ansvaret for prosjektering av en rekke koblingsstasjoner både på Island og i andre land.

Enn videre har Verkís prosjektert en rekke høyspentledninger, både jordkabler og sjøkabler.

Tjenestene omfatter alle fagområder og arbeidsoppgaver, dvs. fra grunnarbeidet til endelig ferdiggjøring og igangsettelse. Firmaet hjelper også til med drifts- og vedlikeholdsoppgaver, endringer, supplementer og slike ting.

Johannes_ofeigsson

  • Jóhannes Ófeigsson
  • Electrical Engineer
  • Field : Energy
  • jo@verkis.is

Helgithorh3

  • Helgi Þór Helgason
  • Electrical Engineer / Group Leader
  • Field : Energy
  • hth@verkis.is