Kommunikasjons­systemer i bygninger

KOMMUNI­KASJONS­SYSTEMER I BYGNINGER

 • Fosshótel

Kommunikasjonssystemer i bygninger er i rask utvikling, og Verkís har gått i spissen for å innføre nyheter på dette feltet.

Tidligere var antenne- og telefonsystemer de eneste kommunikasjonssystemene som man måtte ha i tankene i bygninger. I dag har vi i tillegg fått allmenne datanett, datanett for husstyringssystemer, datanett for møte- og konferansesaler og kommunikasjonsnett for sikkerhetssystemener. Dette blir nå ansett for kun å være de aller viktigste systemene.

Når moderne bygninger blir prosjektert, er det viktig at det blir tatt hensyn til at utviklingen på dette feltet er og blir rask. Det må derfor være lett å endre de systemene som allerede finnes, når det kommer nyheter som til og med kan komme til å kullkaste de gamle systemene.

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Rafmagnstæknifræðingur / Öryggi- og áhættustjórnun M.Sc. / Viðskiptastjóri

 • Svið: Byggingar
 • ekt@verkis.is

Jon_palmason_h3-

 • Jón Pálmason
 • Electrical Engineer / Marketing manager
 • Field : Energy
 • jp@verkis.is

Tjenester

 • Antennesystemer, datanett og informasjonssystemer
 • Lokale nett for husstyringssystemer
 • Planlegging av kommunikasjonssystemer i bygninger
 • Oppbygging av telekommunikasjonsnett (flerbruksnett)
 • Samspill mellom kommunikasjon og sikkerhets- og betalingssystemer