Informasjons­systemer

INFORMASJONS­SYSTEMER

 • Þjónusta Verkís

Verkís har hatt oppdrag innenfor informasjonsteknologi i vel 50 år.

Det som skjer innenfor informasjonsteknologi, er at det stadig vekk er slik at systemer fra ulike produsenter kobles sammen eller at det overføres data mellom forskjellige programvaresystemer.

Verkís har arbeidet med slike løsninger for den tekniske sektor, f.eks. for kraftverk og industri, for helsesektor og fiskerinæring. Verkís har for eksempel laget et mellomprogram som henter opplysninger fra automatiske måleinstrumenter og annet slikt utstyr, og behandler dem slik at de blir forståelige. Verkís har laget et kommunikasjonsprogram som gjør det mulig for det elektriske styringssystemet til energiselskapet HS-Orka å ha kontakt med SACO, som er utstyr for relévern i tilførselsstasjoner, og prosjektert og programmert et datamedium (en. Gateway) for det samme systemet. Verkís har likeledes programmert en mengde elektronisk utstyr for det allmenne marked eller spesialløsninger som for eksempel stabilitetsovervåking for fartøyer, varmeskrivere for fartøyer og fryserier, bølgemålere for det islandske sjøfartsdirektoratet, slitasjemålere for asfalt for det islandske veivesenet mm.

Jon_palmason_h3-

 • Jón Pálmason
 • Electrical Engineer / Marketing manager
 • Field : Energy
 • jp@verkis.is

Bjarni_freyr_gudmundsson_h3-

 • Bjarni Freyr Guðmundsson
 • Electrical Engineer / Business Development
 • Field : Managing Director Office
 • bfg@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektering av målesystemer
 • Kommunikasjonsstandarder
 • Sammenkobling av informasjonssystemer
 • Sikkerheten i informasjonssystemer
 • Installasjon og testing av endeutstyr