Prosjektledelse

PROSJEKT­LEDELSE

 • Verkefnastjorn

Verkís angriper prosjektledelse ut fra den beskaffenhet og de behov det enkelte prosjekt har.  

Generelt sett kan alle våre prosjekter deles inn i to grupper avhengig av om det dreier seg om forberedelse til eller drift av et prosjekt. Selv om tjenesteenhetene i stor grad fastsettes av denne primære inndelingen og beskaffenheten til det aktuelle prosjektet, er det likevel bestemte komponenter som nesten uten unntak er til stede i hvert eneste prosjekt. Man kan nevne behovsanalyse, organisering, planlegging og kontroll av progresjon og kostnader.

Firmaet har mange spesialister i sine rekker for en rekke typer oppgaver, deriblant prosjektering- og byggeledelse, byggekontroll, eiendomsforvaltning og alle slags evalueringsarbeider. De har blitt overlatt styring av og oppsyn med en rekke arbeider, som oftest i nært samarbeid med oppdragsgiver.  

God prosjektledelse er en forutsetning for gode resultater, enten det dreier seg om anleggsvirksomhet eller andre prosjekter som krever en sikker styring. Prosjektledelsen blir utført i overensstemmelse med sertifiserte arbeidsprosesser som sikrer at kommunikasjon og beslutninger kan spores tilbake. Evaluering av utfall bygger siden på en sammenligning av sluttresultatet for prosjektet med på forhånd definerte kriterier.

Susanne Freuler

 • Susanne Freuler
 • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

 • Field : Industry
 • suf@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Tjenester

 • Forberedelse, implementering og innkjøp
 • Kostnadsoverslag / Kostnadsstyring
 • Prosjektplaner / Fremdriftstilsyn
 • Prosjektering- og byggeledelse
 • Risikostyring / Risikoanalyse
 • Kvalitetsstyring / Kvalitetsundersøkelser