Produksjons­prosesser

PRODUKSJONS­PROSESSER

 • Kalkþörungaverksmiðja

Verkís kan tilby ingeniørtjenester på alle områder innenfor produksjons- og industriprosesser.  

Firmaets spesialister har kunnskap og erfaring innenfor fysikk og kjemi, termo- og hydrodynamikk, varme- og massetransport, logistikk og kvalitetsstyring og lean organisering. Alle disse teorier er til stede i vår tids industri- og produksjonsprosesser.  Enn videre kan vi tilby tjenester ved modellberegninger, utvikling av vedlikeholdssystemer, analyser av helse, miljø og sikkerhet (HMS), analyse av risiko (Risk) og driftsrisiko (Hazop), årsaksanalyse / rotårsaksanalyse (Root cause analysis) og CE-merkinger, og da er ikke alt nevnt.  

Verkís har arbeidet med varierte industrioppgaver på alle områder innen aluminiumsproduksjon, produksjon av kiseljern, kiselmalm og kiselkarbid, produksjon av steinull og salt, tørking av kalkalger, fiskeoppdrett, fiskeforedling mm. Oppgavene spenner over distribusjonssystemer for faste stoffer og gasser, metallproduksjon, (smelting, transport, rensing og støpning), materialproduksjon (f.eks. knusing, sortering og pakking), destillasjon av sjø, tørking (f.eks. av kalkalger), tørking og baking (steinull), oppvarming og herding (nett), luftrensing (støv, gasser, flyktige sterkt luktende stoffer), kjøling og frysing, materialvalg mm.

Hannibal Ólafsson

 • Hannibal Ólafsson
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Industry
 • ho@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Tjenester

 • Tørkingsprosesser og destillasjonsprosesser
 • Luktfjerning og risikoanalyse
 • Kjøle- og frysesystemer
 • Lean organisering / „Lean“
 • Vedlikeholdssystem / „Euromaintenance“
 • Modellberegninger i Simul8
 • Rotårsaksanalyse / „Root cause analysis“