Ledningsnett i industrien

LEDNINGSNETT I INDUSTRIEN

 • kubal_sweden

Verkís kan tilby rådgivning når det gjelder ledningsnett og installasjonsanlegg for industrien. 

Firmaets spesialister har kunnskaper om og erfaring med trykkluftsystemer, kjølevannsanlegg, lukkede lufttransportsystemer, gassystemer og andre industrielle ledningsanlegg for både tung og lett industri.

Til trykkluftsystemene hører industrikompressorer, luftkjølere og tørkere, store lufttanker og annet utstyr som skal oppfylle de strengeste sikkerhetskrav, krav til holdbarhet og krav om at de skal være lett å styre og vedlikeholde.

Det lukkede lufttransportsystemet transporterer tørrstoff med hjelp av trykkluft over lange distanser. Inkludert i disse ledningsnettene er det forskjellige materialtransportutstyr, stor og små tanker, filtreringsutstyr, materialsendingsutstyr, styringsutstyr mm.

Kjølevannsanlegg for tungindustrien transporterer en stor mengde kjølevann over lange avstander ved hjelp av pumpeutstyr, filtreringsutstyr og styringsutstyr.

Gass-systemer består av ledningsnett som er lagt i jord, men også inne i industribygg. Disse ledningssystemene må være slik at det ikke er mye behov for vedlikehold, være fullstendig tette og trenge å bli spesielt undersøkt av Arbeidstilsynet.

Av andre industrielle ledningsnett kan f.eks. nevnes kjølesystemer med et annet kjølemiddel enn vann, og oljetrykksystemer som skal drive forskjellig maskinelt utstyr.

Hannibal Ólafsson

 • Hannibal Ólafsson
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Industry
 • ho@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Tjenester

 • Trykkluftanlegg og ledningsnett
 • Kjølevann- og sjøanlegg
 • Hydraulikksystem og lukket lufttransportsystem
 • Gass-system og ledningsanlegg
 • Ledningsnett for kjemisk industri, dampledninger og oljeledninger