Kjøling og ventilasjon

KJØLING OG VENTILASJON

 • Fjarðarál

Verkís yter ingeniørtjenester innenfor industriventilasjon og kjøling både når det gjelder lokaler og utstyr. Man kan for eksempel nevne naturlig eller mekanisk ventilasjon for et sunt arbeidsmiljø. 

Man også nevne et avsugssystem for utstrømming av gasser og støv i industriprosesser, og kjølesystemer for både maskiner og lokaler. I tillegg til dette yter firmaet rådgivning om systemer for måling og overvåking av utslipp fra store og små industriforetak.

Firmaet tilbyr likeledes tjenester fra sine spesialister ved valg av utstyr til luftrensing og luktfjerning i overensstemmelse med kravene i driftstillatelsen til vedkommende foretak. Prosjektering av allmenne og spesialiserte ventilasjons- og luftkjøleanlegg er også en del av industriavdelingens tjenester.

Hannibal Ólafsson

 • Hannibal Ólafsson
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Industry
 • ho@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Tjenester

 • Industriventilasjon, opphold innendørs og støv avsug
 • Behovsanalyse, miljø og bedre helse
 • Prosjektering, anbudsmateriale og måling av utslipp
 • Rådgivning om utstyr og rensing av utstrømming
 • Kontroll med installasjon og luktfjerning