Høy- og lavspent distribusjonsnett

HØY- OG LAVSPENT DISTRIBUSJONS­NETT

 • elkem

Verkís har hatt oppdrag for fabrikker og kraftselskap. Det har dreid seg om primærundersøkelser, prosjektering, kontroll, igangsettelse og testinger av distribusjonen av strømbrytere og motorer i lavspenning, i koblingsstasjoner, transformatorer, reaktiv effekt generatorer og høyspentlinjer samt tilhørende styrings- og verneutstyr. 

I tillegg har firmaet årelang erfaring med tjenester innenfor prosjektering av elektriske installasjoner og analyse av elektriske systemer. Det omfatter blant annet behovsanalyse, allmenn elektrisk prosjektering og rådgivning om elektriske anlegg i alle typer bygg. Firmaet har som ambisjon å yte faglige tjenester med maksimal lønnsomhet for kunden som målsetting. Det er en styrke for firmaet å kunne tilby totalløsninger for all prosjektering av elektriske anlegg, noe som knytter valgte løsninger til andre av byggets prosjektering faktorer. Tjenestene er uavhengige av produsentene av elektrisk utstyr og dreier seg alltid om å finne den mest rasjonelle løsningen ut fra oppdragsgivers krav. Likeledes dreier det seg om å omfatte alle komponenter som forekommer fra primærundersøkelser til reguleringsprosjektering, anbud, kontrakter, kontroll, testinger og igangsettelse.

Einar Þór Lárusson

 • Einar Þór Lárusson
 • Electrical Engineer / Group Leader

 • Field : Industry
 • etl@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Tjenester

 • Ledningsveier og kommunikasjonssystemer
 • Jordingsanlegg og lynavledere
 • Lavspenningssystemer, Sikkerhets- og adgangssystemer
 • Kortslutnings- og lysbueberegninger
 • Husstyringssystemer, testinger og igangsettelse
 • Styringer av ventilasjonsanlegg
 • Innkjøp, utarbeidelse av prosjektkontrakter og kontroll