CE-merkinger

CE-MERKINGER

 • CE merkingar

Verkís kan tilby allmenn rådgivning om CE-merkinger av systemer og utstyr. 

CE-merking av utstyr dreier seg om medarbeidernes sikkerhet og sikrer at produsenten har gjort alt som står i hans makt for å gjøre utstyret sikkert.

Utstyr som selges eller blir tatt i bruk innenfor Det Europeiske Økonomiske samarbeidsområdet (EØS), skal til vanlig være CE-merket. Firmaet påtar seg å gå igjennom kundenes utstyr og finne ut hva som er nødvendig for at utstyret skal oppfylle gjeldende forskrifter, direktiver og standarder. Likeledes rådgivning om og prosjektering av nødvendige endringer og oppdateringer for at utstyret skal oppfylle kriteriene om CE-konformitet.

Einar Sveinn Jónsson

 • Einar Sveinn Jónsson
 • Mechanical and Industrial Engineer

 • Field : Industry
 • esj@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Tjenester

 • Oversikt over forskrifter, direktiver og standarder som utstyret må oppfylle
 • Gjennomgang av utstyr i bruk iht. gjeldende forskrifter, direktiver og standarder
 • Prosjektering av nytt utstyr og registreringsprosess
 • Prosjektering av endringer og utbedringer av utstyr
 • Utarbeidelse av instruksjoner, håndbøker og tekniske dokumenter
 • Risikoanalyse og sikkerhetsutbedringer