Bygg og anlegg

BYGG OG ANLEGG

 • biogas

Det er en styrke for Verkís å kunne tilby totalløsninger for all bygg- og anleggsprosjektering som er knyttet til de løsninger som kunden arbeider med.

Anlegg og bygninger for industri- og produksjonsbedrifter må både være tilpasset den virksomhet som de er tiltenkt, og oppfylle de krav som lov og forskrifter og forholdene på byggeplassen krever.

Gjennom erfaring med mangeartede oppgaver er vi blitt løsningsorienterte og fleksible og har som målsetting å finne praktiske løsninger på prosjektering av bygg og anlegg som er tilpasset oppgaven til enhver tid. Gjennom et nært samarbeid mellom alle våre fagfolk har vi oppnådd gode resultater når det gjelder å planlegge og løse bygg- og anleggsprosjektering i overensstemmelse med fastsatte tids- og kostnadsplaner.

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Civil Engineer / Division manager
 • Field : Industry
 • kgs@verkis.is

Hannibal Ólafsson

 • Hannibal Ólafsson
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Industry
 • ho@verkis.is

Tjenester

 • Organisering og primærundersøkelser
 • Utarbeidelse av prosjektering og kostnadsplaner
 • Prosjektering av geoteknisk og bærekonstruksjoner
 • Prosjektering av betonganlegg, stålkonstruksjoner og kledninger
 • Jordskjelvanalyse, anbud og kontrakter
 • Isolering mot vibrasjon fra maskiner og prosjekteringscreening