Industri

INDUSTRI

  • straumsvik_alver

Verkís´ industriavdeling har spesialisert seg på allsidige ingeniørtjenester knyttet til oppbygging av produksjonsbedrifter. I tillegg har de ytet en variert driftsrelatert teknisk rådgivning for industribedrifter. 

Vi har god innsikt i de behov som nyinvesteringsprosjekter har, fra idéene først presenteres til en ny produksjonsenhet har startet sin virksomhet. Vi påtar oss å administrere prosjekter i sin helhet, vi utarbeider planer, vi rådgiver tekniske løsninger, vi tar oss av anbud og utarbeidelse av kontrakter, styrer arbeidet på byggeplassen og evaluerer både materialer og utstyr fra entreprenører og leverandører. Til alle disse oppgavene kan vi tilby en gruppe mennesker med spesialkunnskaper på hvert enkelt område. Ved å overlate prosjektet til Verkís får oppdragsgiver tilgang til alle disse tjenestene på ett sted og i fullstendig samsvar med det prosjektet har behov for.

I tillegg til tradisjonell prosjektering kan firmaet tilby spesialister på produksjonsutstyr i en rekke industrigrener, spesialister i programmering av automatiske styrings- og kontrollsystemer, og spesialister i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.

Kristján G. Sveinsson

  • Kristján G. Sveinsson
  • Civil Engineer / Division manager
  • Field : Industry
  • kgs@verkis.is

Susanne Freuler

  • Susanne Freuler
  • Food Engineering / Logistics B.Sc. / Marketing manager

  • Field : Industry

  • suf@verkis.is